Missie

Kindermishandeling stoppen doen we samen

We willen dat kinderen kunnen opgroeien in liefde en veiligheid zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot gelukkige en evenwichtige volwassenen. Wij willen kindermishandeling voorkomen.

Opvoeden gaat niet vanzelf, soms zijn er problemen en dreigt de veiligheid van kinderen en hun ontwikkeling in gevaar te komen. Wij willen er zijn voor alle mensen om een gezin heen die zich zorgen maken over de kinderen.

We helpen mensen de weg te vinden die leidt tot een betere situatie voor kind en het gezin. Dat doen we door mensen wegwijs te maken in het moeilijke gebied van de aanpak van kindermishandeling. Natuurlijk op het gebied van wet en regelgeving, maar ook helpen we bij het persoonlijk proces van beslissen wat de beste weg is én we ondersteunen bij het aangaan van contact met kind en gezin.

Hiervoor geven we al 15 jaar opleidingen op het gebied van signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling. Want als er iets speelt in dit land, laat het dan vooral de kinderen zijn.

NHTC missie